Dit zijn de programma's


Voor week 13:


ZATERDAG

28 maart 2020


ZONDAG

29 maart 2020Stappen met Koppendrayer19 toen show


  


Wanneer u beslist het radio, internetprogramma's uit te zenden. Dient u het volgende in acht te nemen.

Het programma wordt u gratis aangeboden en mag ten alle tijden alleen worden uitgezonden door stations die aan de wettelijke mediabepalingen voldoen. Dat zijn stations die voorzien zijn van licentie(s), vergunning(en) en voldoen aan de Buma STEMRA en Sena eis, of aan buitenlandse wettelijke voorschriften, bepalingen voldoen. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik. Elke vorm van illegaal gebruik, ( denk daarbij aan piraterij ) of het niet kunnen voldoen aan de omschreven wettelijke voorschriften berust op uw verantwoordelijkheid en wordt u bij misbruik aansprakelijk gesteld.Wanneer u toch beslist gebruik te maken van de download is het ten strengste verboden het programma voor illegale doeleinden te gebruiken.